Verleg uw horizon!

Suggesties top 10

Gezond oud worden wil iedereen, maar hoe word je gezond oud? Met de toenemende vergrijzing komt er gelukkig steeds meer aandacht voor gezond ouder worden. GEZOND OUDER WORDEN anno nu vraagt echter om een complete nieuwe aanpak. Niet alleen van uw dokter, maar ook van uzelf, als iemand die zelf gezond oud wil worden.

Oud worden gaat uiteindelijk vaak gepaard met een of meerdere ouderdomskwalen. In feite is er nog te weinig onderzoek verricht naar het ontstaan en optimaal behandelen van meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Waarom krijgt iemand twee of drie ziekten zoals hoge bloeddruk en diabetes en wat is dan de beste aanpak, zowel wat betreft leefregels als medicijnen?

Maar ook wordt er nog te weinig aandacht besteed aan hoe ouderen zelf de regie over hun gezondheid in handen kunnen houden:  met andere woorden, hoe blijf ik zo lang mogelijk gezond, wat kan ik zelf doen als ik te maken krijg met bepaalde ziekten en hou ik hulpverleners nog even buiten de deur? Ouderen van nu hebben daar nog weinig over nagedacht, maar de huidige maatschappij biedt veel meer mogelijkheden dan toen hun eigen ouders een oudere leeftijd hadden bereikt.

De ouderen zelf hebben een aantal suggesties gedaan met betrekking tot kennis verwerven over bepaalde onderwerpen om gezond ouder worden. Over deze en andere onderwerpen zal de Ouderen Academie© op begrijpelijke wijze informatie aanbieden. Dit zal op verschillende manieren gebeuren: lezingen in de wijk en regio, oprichten van een zomerschool en het op aanvraag versturen van informatie.

Steun ons werk

Veel van onze huidige verbeterprojecten richten zich op wat zorgverleners beter zouden kunnen doen in hun werk. Niet onbelangrijk, maar wij willen onze kennis dus ook inzetten voor het ondersteunen van ouderen zelf. Door ze te trainen wat ze zelf kunnen doen om gezond ouder te worden, ze te ondersteunen om goed voorbereid naar een bezoek aan een arts te gaan en door hun mantelzorgers te coachen. Niet alleen door wetenschappelijk onderzoek maar ook door scholing van ouderen zelf.

In diverse activiteiten wordt momenteel in samenspraak met ouderen en hun mantelzorgers gewerkt aan meer kennis over gezond ouder worden. Hun wensen en behoeften zijn het uitgangspunt zowel voor onderzoek als voor onderwijs. U kunt ons hier uiteraard bij steunen ! Zowel door ideeën op te sturen als door te doneren voor lezingen en het ontwikkelen van informatiemateriaal.

Meer weten over steun aan de stichting Effectieve Ouderenzorg of aan de OuderenAcademie? Neem gerust vrijblijvend contact op met Mireille van der Meij: M.vandermeij@amc.nl van de AMC Foundation.