Verleg uw horizon!

Steun ons!

(Her)ken het belang van goede ouderenzorg!

Donateur worden

Als u op deze pagina bent en dit leest, is de kans groot dat u zicht (inmiddels) bewust bent van het belang van een goede ouderenzorg. Voor uzelf omdat u graag gezonder oud wil worden, voor uw vrienden die u een goede oude dag toewenst, voor ouderen die dreigen door afnemende krachten in een sociaal isolement te raken, voor iedereen eigenlijk.

Maak het verschil Wij hebben uw hulp hard nodig om anderen ook bewust te maken van goede ouderenzorg en hoe belangrijk het is om nu te zorgen voor gezond ouder worden. Ouder worden is natuurlijk geen ziekte maar we werken hier hard aan mogelijkheden voor preventieve zorg en om het goed herstellen na een acute ziekte te verbeteren. Bovendien doen wij onderzoek naar veilige behandelmethoden voor ouderen.

U weet dat het aantal ouderen zal gaan stijgen? In Nederland is straks een kwart van alle mensen boven de 65 jaar. Dat is ook de leeftijd dat ouderdomsziekten de kop op steken die uiteindelijk beperkingen en hinder geven in het dagelijks leven. Dit bedreigt het zelfstandig wonen en functioneren. Een goed herstel van een acute ziekte of goede vervolgzorg na behandeling in het ziekenhuis geeft de beste kansen om de draad weer op te kunnen pakken van iemands leven zoals dat was voor de acute ziekte toesloeg.

Zonder geld, geen onderzoek Een belangrijke stap naar gezonder oud worden is onderzoek naar methoden om functieverlies door een acute ziekte te behandelen. Dit kan direct door onderzoek te steunen, maar ook kunnen we geld gebruiken om het ziekenhuis meer Senior Friendly te maken. De AMC-stichting Effectieve Ouderenzorg levert ook een belangrijke bijdrage aan de aanpassingen van de ziekenhuisomgeving en om deze meer toegankelijk en dus meer geschikt te maken voor ouderen. Om ons onderzoek voort te kunnen zetten, is veel geld nodig. Uw steun is dan ook hard nodig. Ook kleine bedragen zijn welkom! Via de AMC Foundation kan u informatie opvragen hoe u ons kan steunen.

Waar is het geld voor nodig? Gezonder oud worden vereist nog heel veel onderzoek, ouderen zijn te lang uitgesloten geweest van wetenschappelijk onderzoek en veel weten we daarom nog niet. Wat we wel weten is dat polyfarmacie, veel medicijnen tegelijkertijd, voor ouderen schadelijk kunnen zijn, maar ook dat ouderen vaak onderbehandeld worden. De Stichting Effectieve Ouderenzorg heeft geld nodig voor onderzoek. Hiermee worden de onderzoekers, de apparatuur, de analyses en de vertaling van onderzoeksresultaten naar de dagelijkse praktijk betaald. Wat we precies doen, kan u lezen op www.effectieveouderenzorg.nl

Dat alles wordt niet allemaal betaald door de overheid, zoals veel mensen denken. Integendeel, er wordt juist veel bezuinigd in de zorgsector en in de wetenschap. Wij zijn dus sterk afhankelijk van gulle Vrienden! Uw donatie komt ten goede aan de verschillende wetenschappelijke onderzoeken en verbeterprojecten die worden uitgevoerd door ons binnen de Stichting Effectieve Ouderenzorg.

Ja, ik steun de stichting Effectieve Ouderenzorg

(AMC FOUNDATION, Mireille van der Meij, tel. 020-5663207 of email: m.vandermeij@amc.nl)