Verleg uw horizon!

Op consult

De Vitaliteitswijzer kan u helpen bij een bezoek aan uw huisarts en geeft ook informatie op maat over wat u zelf kan doen.

De oudere van nu wil vooral gezond oud worden. De nadruk verschuift steeds meer naar preventie, voorkomen van (nieuwe) problemen en zo vitaal mogelijk blijven. Desondanks is ook bekend dat het voorkomen van meerdere ziekten tegelijkertijd, zogenaamde multimorbiditeit, vooral na het 65ste levensjaar optreedt. Multimorbiditeit is aanwezig bij 60% van de ouderen tussen de 65-75 jaar en bij ongeveer 85% van de ouderen van 75 jaar en ouder.

Op een gegeven moment komen bij deze ziekten ook ouderdomsproblemen om de hoek kijken. Hieronder verstaan we een verhoogd risico op vallen bij ouderen met diabetes doordat het gevoel in de voeten minder wordt. Of fysieke beperkingen, zoals moeilijker lopen, waardoor zelfstandig boodschappen doen of bij vrienden op bezoek gaan moeilijker wordt. Deze problemen zijn niet allemaal te voorkomen, maar door goede informatie en ondersteuning en optimaal aan te sluiten bij hetgeen de oudere zelf kan doen, kunnen de gevolgen van deze problemen op het dagelijks leven beperkt worden. Dit is wat de Gezondheidsraad ‘functioneringsgerichte preventie’ noemt. Een vorm van preventie die bij uitstek op oudere leeftijd een steeds prominentere plaats gaat innemen.

Mensen die beter op de hoogte zijn van hun aandoeningen en de gevolgen daarvan, hebben betere gezondheidsuitkomsten en minder zorggebruik. Daarnaast zijn zij beter in staat eigen regie te voeren over hun eigen gezondheid. Goede informatie en inzicht in ziekte en gezondheid stelt mensen ook in staat om goed geïnformeerde keuzes te maken.