Verleg uw horizon!

Home

Gezonder oud worden

Als u op deze pagina bent en dit leest, is de kans groot dat u zich (inmiddels) bewust bent van het belang van gezonder oud worden en van een goede ouderenzorg. Voor uzelf omdat u graag gezond(er) oud wil worden, voor uw vrienden die u een goede oude dag toewenst, voor ouderen die dreigen door afnemende krachten in een sociaal isolement te raken, voor iedereen eigenlijk.

Netwerk samen met ouderen

De afgelopen jaren is door vele partners in de opleidings- en onderwijs regio van het AMC gezamenlijk gebouwd aan en geïnvesteerd in een groot ouderenzorg netwerk, dat deel uit maakt van het Nationaal Programma Ouderenzorg: de Kring OuderenZorg AMC & partners (KOZ). Dit ouderenzorgnetwerk bestaat uit ruim 50 partners die samenwerken op gebied van zorg, welzijn en onderwijsinstellingen. Met deze partners zijn een tiental innovatieve projecten opgezet, met als belangrijk doel de zorg voor ouderen beter te laten aansluiten op de behoefte van ouderen zelf. In de projecten staan zelfredzaamheid, behoud van gezondheid, functioneren en welzijn van de oudere centraal. Zie hiervoor ook www.effectieveouderenzorg.nl


 

Samen met en voor ouderen

De gekozen werkvorm is per project verschillend, maar de gemene deler in de projecten is dat ouderen zelf een zeer belangrijke stem in de oplossingsrichting hebben. Niet alleen hebben zij bij het vormgeven van de projecten een doorslaggevende rol gespeeld; alle projecten hebben zogenaamde ‘ouderenmonitors’ die de voortgang en doelstellingen van het project bewaken. Dat betekent concreet dat zij meedenken over hoe de zorg in deze innovatieve projecten vorm krijgt, nieuwe of aanvullende onderwerpen agenderen en beoordelen of de informatie die wordt verstrekt aan ouderen begrijpelijk is.

De Ouderen Academie

De ouderen die actief deelnemen in de projecten van ons netwerk benadrukken vaak dat juist preventie belangrijk wordt gevonden, zodat je zelf in staat wordt gesteld je gezondheid zo lang mogelijk op peil kan houden. Deze website richt zich daarom op de ontwikkeling van een digitale Wegwijzer voor ouderen© zodat ouderen zelf:

- betrouwbare informatie kunnen vinden over gezondheidsgerelateerde problemen
- zichzelf kunnen testen hoe hun gezondheidsconditie ervoor staat : de Vitaliteitswijzer©
- met de uitslag van de zelftest en de informatie zelf een persoonlijk actieplan kunnen opstellen
- maar ook hun afspraak met huisarts en/of medisch specialist goed voorbereiden.